Barnehage i Kristiansund vant pris for rus-politikk

Hylles for forebyggende arbeid.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

ABC Bakken Barnehage har vunnet Akan-prisen i 2014. Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akan) har siden 1996 delt ut prisen som anerkjenner arbeidsplasser for god rus- og avhengighetsforebyggende arbeid. I fjor var det Tollregionen Oslo-Akershus som vant prisen.

Prisen blir delt ut i forbindelse med Akan-dagene, en konferanse Oslo som foregår den 27. og 28. november. Der er de sosiale konsekvensene av rus og avhengighet tema.

Lokal barnehage

I år er det ABC Bakken Barnehage i Kristiansund som blir tildelt prisen.

– Å vinne Akan-prisen er noe man bør være stolt av fordi det viser at man er opptatt av å bygge et godt arbeidsmiljø. Rusforebygging har en spesiell rolle i dette arbeidet, sier direktør i Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege, i en pressemelding.

Bakgrunnen for at den lokale barnehagen vinner prisen er flere interne forebyggende tiltak i virksomheten. ABC Bakken Barnehage har 20 ansatte.

Rus og press

«Barnehagen har for eksempel utarbeidet en egen rusmiddelpolicy som alle nyansatte må lese, de har rutiner for hva som skal skje dersom man fatter mistanke om rus, der man først og fremst tenker sikkerhet for barna», står det i pressemeldingen fra Akan.

Barnehagen skal også ha hatt diskusjoner om hvilke retningslinjer som gjelder på personalseminarer og studieturer, da med tanke på å fjerne drikkepress og ikke minst en diskusjon om hvordan de representerer barnehagen utad.

Viktig å snakke om

– Å snakke om rus er viktig. Vi pleier å si at gevinsten ligger i åpenheten. Dette fordi rusforebygging lønner seg med tanke på arbeidsmiljø, yteevne, sikkerhet og ikke minst omdømme. Det er også viktig å ha klare rutiner for hva som skal skje dersom man mistenker rus, slik som denne barnehagen har, sier Ege videre i pressemeldingen.

Les mer om barnehagens tiltak på FriFagbevegelse.no

Artikkeltags