– Passasjerene må få slippe å betale bompenger

Jan Steinar Engeli Johansen foreslår at innkreving for passasjerer avvikles.

Jan Steinar Engeli Johansen foreslår at innkreving for passasjerer avvikles.

Artikkelen er over 2 år gammel

Jan Steinar Engeli Johansen foreslår at innkreving for passasjerer avvikles, og erstattes med 50 prosent innkreving fra el-biler.

DEL

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Jan Steinar Engeli Johansen fra Averøy mener at passasjerene må få slippe å betale bompenger i Atlanterhavstunnelen.

– Med bakgrunn i en fortsatt økende andel el-biler gjennom Atlanterhavstunnelen merkes det at det både gjennom sms-spalter, leserinnlegg, sosiale medier og personlige henvendelser er stadig flere som stiller spørsmål om hvorfor el-biler ikke må betale for sin slitasje på veien slik andre bilister må, sier Johansen.

– Bompengeregimet

Han sier videre at han har merket seg at også gruppelederen i Averøy Arbeiderparti, Svein Marvid Kongshaug, i et leserinnlegg har oppfordret regjeringen til å fremme forslag for Stortinget om å innføre bompenger for el-biler i Atlanterhavstunnelen.

- Vi får mobilisere kraftig i tiden fram til valget. Jeg har fortsatt god tro på et godt resultat i Averøy, sier Jan Steinar Engeli Johansen, Frp.

- Vi får mobilisere kraftig i tiden fram til valget. Jeg har fortsatt god tro på et godt resultat i Averøy, sier Jan Steinar Engeli Johansen, Frp.

– Her er det grunn til å understreke at det ikke er regjeringen, men eierne av Atlanterhavstunnelen som kan ta initiativ til at el-biler også skal omfattes av bompengeregimet. Som kjent er ikke Fremskrittspartiet tilhenger av bompenger, uavhengig om det er el-bil eller diesel-bil du bruker, men må i regjering forholde seg til hva storting vedtar. I dette tilfellet kan eierne, da først og fremst kommunene Averøy og Kristiansund, selv initiere at de vil starte innkreving av bompenger også ved passering med el-bil.

Flertall

Johansen bemerker at det kanskje mest spesielle med Atlanterhavstunnelen er at «det er landets eneste bompengeprosjekt hvor også passasjerer må betale bompenger».

– Averøy kommune har sammen med Kristiansund kommune flertall i generalforsamlingen, og med bakgrunn i gruppelederens leserinnlegg og at Arbeiderpartiet styrer med en flertallskonstellasjon bak seg både i Averøy og Kristiansund, vil jeg tro at forslaget er forankret eller diskutert hos begge av disse eierne. Noe som i realiteten betyr at forslaget allerede har flertall. Jeg må selvsagt ta forbehold om at dette er gjort, sier Johansen.

Vil avvikle innkreving

Du er selv nestleder i styret til Atlanterhavstunnelen AS, så du skal vel ha muligheter til å pushe på og påvirke dette?

– Ja, jeg er nestleder i styret, og styret er vel kjent med min personlige mening. Samtidig må jeg forholde meg til eierne og deres ønsker, men står selvsagt fritt til å gi mine råd. Det er akkurat det jeg gjør nå. Samtidig har jeg jo fordelen som stortingsrepresentant å sitte tett på beslutningene, så skulle eierkommunene Averøy og Kristiansund følge mine råd så burde sjansen være stor for at det er nettopp det som skjer.

Johansen foreslår derfor at om eierne nå ønsker å ta initiativ til at forbindelsen skal starte innkreving fra el-biler samtidig benytter muligheten til å avvikle innkreving av bompenger for passasjerene.

– Ved å gjøre det gratis å være passasjer vil det medføre færre hindringer for flere til å bruke de sterke sidene som finnes i de to kommunene, og kan bidra til å øke samhandlingen både innen lokale turopplevelser, handel, kultur- og fritidsaktiviter og annet, avslutter Johansen.


Artikkeltags