Elbilvekst skaper usikkerhet for nedbetalingstiden til Atlanterhavstunnelen

Atlanterhavstunnelen.

Atlanterhavstunnelen.

Artikkelen er over 2 år gammel

Elektrisk trafikk fortsetter å vokse i Atlanterhavstunnelen.

DEL

Atlanterhavstunnelen, selskapet som står for innkreving av bompenger i tunnelen, har levert sitt årsregnskap. Tunnelen hentet inn totalt 69.507.016 kroner i løpet av 2017, hvorav 65.807.016 kroner var bompenger. Selskapet mottok også 3,7 millioner kroner i fergesubsidier.

I bompenger er det snakk om en økning på drøyt 2,9 millioner kroner sammenliknet med året før. Dette er for øvrig den høyeste omsetningen selskapet har hatt siden oppstarten.

Ifølge årsberetningen i regnskapet passert 852.372 kjøretøy gjennom tunnelen i løpet av 2017, en trafikkøkning på 1,7 prosent fra året før.

Les også: Greie tunnel-tall i februar

Vokser

Det som bemerkes spesielt, er at elbil-trafikken fortsetter å øke markant. Elbiler kjører gratis. Trafikk med slike kjøretøy økte med hele 15,7 prosent i 2017, og utgjorde 23,2 prosent av den totale trafikken. Ifølge årsberetningen er dette langt over alle tidlige prognoser.

Antall passasjerer gjennom tunnelen var 529.086 i 2017.

Per utgangen av 2017 har Atlanterhavstunnelen krevd inn over 412 millioner kroner i bompenger samt avskrivninger. Selskapet har rett til å kreve inn ytterligere 318 millioner kroner. 

Ifølge regnskapet tilsier trafikkprognosene at selskapets gjeld – i underkant 300 millioner kroner – skal være nedbetalt ved utgangen av 2023. Etter dette skal de kommunale tilskuddene til Averøy og Kristiansund på 131,3 millioner kroner tilbakebetales over to år, og bommen kan etter planen rives i 2025.

– Styret vil imidlertid peke på den betydelige usikkerhet som er knyttet til den fremtidige trafikkutviklingen for sambandet, spesielt utviklingen for ikke betalende elbiler, heter det i styrets beretning.

Samtidig påpekes det at Stortinget nå skal behandle nye nasjonale regler når det gjelder betaling for elbiler i bompengeprosjekt.

Artikkeltags