Det nye sykehuset på Hjelset må tegnes på nytt

Det nye sykehuset må tegnes på nytt.