Sunnmøring skal ha brukt hytta på Nordmøre til hjemmebrenning og hasjdyrking i stor stil