Politiet: – Kjørte over to kilometer i minst 157 km/t

Politiet målte gjennomsnittsfarten til en nordmøring på E6 i Okstadbakken i Trondheim. Farten skal over to kilometer ha vært nesten dobbelt så høy som fartsgrensen.