Fengsel og 13 måneder uten førerkort etter råkjøring: – Ikke mer byrdefullt for ham enn for andre

Den unge sjåføren ble tatt av UP inne i Freifjordtunnelen, og vedgikk at han hadde kjørt i 141 km/t.