Bløffet Nav - to ganger

En kristiansunder jobbet langt flere timer enn han oppga i de elektroniske meldekortene til Nav.