Nedgang i antall saker for Konfliktrådet siste halvår

Artikkelen er over 1 år gammel

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har mottatt 95 saker første halvår 2019.

DEL

Den største sakskategorien omhandler vold, alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner. Det skriver Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal i en pressemelding.

– Forsking viser at ofre for voldshandlinger kan ha godt utbytte av å møte gjerningspersonen under trygge forhold. Ansikt til ansikt kan hendelsen bearbeides og angsten reduseres – samt at et slikt møte kan forhindre nye lovbrudd, står det i pressemeldingen.

De opplyser også at økonomiske saker, krenkelser, trusler, skadeverk, annen konflikt og nærmiljøkonflikter er også saker Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har behandlet så langt i år.

Nedgang

Halvårstallene viser en nedgangpå 10saker fra samme tid året før. Tendensene er i Møre og Romsdal de samme som på landsbasis, hvor konfliktrådene behandler stadig mer alvorlig saker, står det i pressemeldingen.

I alt har seks ungdommer har blitt idømt ungdomsstraff eller fått ungdomsoppfølging i Nordmøre og Romsdal, samtidig har konfliktrådet fått overført to ungdomssaker fra andre distrikt.

Siden iverksettelsen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for fem år siden, er fem ungdommer mellom 15–18 år idømt ungdomsstraff, mens 30 har fått ungdomsoppfølging i Nordmøre og Romsdal. Reaksjonen er tredelt med et innledende ungdomsstormøte der lovbryteren møter de som er blitt utsatt for lovbruddet. Et oppfølgingsteam med fagpersoner og verger følger ungdommen i den perioden straffen varer, ungdommen må da gjennomføre kriminalforebyggende tiltak. Vold, narkotika og sedelighet er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har ni meglere og tre nye under opplæring i 2019.

På landsbasis:

Konfliktrådene i Norge har mottatt 3895 saker i første halvår av 2019. Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde. 32ungdommer mellom 15-18 år er idømt ungdomsstraff, mens 221 har fått ungdomsoppfølging.  Antallet siden iverksettelse 1. juli 2014 er henholdsvis 233 og 1742.

Artikkeltags