Mindre medieinteresse for massemorderens ankesak

Pressedekningen av Breivik-saken blir mindre massiv i år enn i fjor. Her flokker norsk og internasjonal presse seg rundt fengselsdirektør ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid, som var stevnet som vitne under tingrettssaken i Skien fengsel i mars i fjor.

Pressedekningen av Breivik-saken blir mindre massiv i år enn i fjor. Her flokker norsk og internasjonal presse seg rundt fengselsdirektør ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid, som var stevnet som vitne under tingrettssaken i Skien fengsel i mars i fjor. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Store nyhetsbyråer som Reuters og AP kommer for å dekke rettssaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold, men medieinteressen er mindre i år enn i fjor.

DEL

I fjor var det stor rift om å sikre seg presseplassene i den provisoriske rettssalen i fengselets gymsal, og flere medier måtte ta til takke med å sitte i overføringssalen i Oslo tingrett. I år har derimot alle mediene som har søkt om å dekke saken fra fengselet, fått plass, opplyser direktør Mari Fjærtoft i Borgarting lagmannsrett til NTB.

Totalt 44 pressefolk fra 29 medier, 13 av dem utenlandske, skal følge ankesaken som starter i Skien fengsel tirsdag neste uke. I fjor var det 55 pressefolk fra 33 medier som fulgte tingrettssaken i Skien. I tillegg er 46 pressefolk akkreditert til å følge saken fra en overføringsrettssal i Borgarting lagmannsrett, men det er usikkert hvor mange som kommer til å følge saken fra dag til dag.

«Konkurrerer» med Jensen

– Det har vært mindre pågang denne gangen enn i fjor, og det er helt normalt for ankesaker. I tillegg pågår den høyprofilerte Eirik Jensen-saken samtidig i Oslo tingrett, og det har nok også hatt betydning, sier Fjærtoft.

Konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils E. Øy, sier at selv om den totale medieinteressen har gått noe ned, så har samtidig interessen for å dekke saken økt i noen miljøer etter at tingretten fastslo at Breiviks menneskerettigheter var krenket.

Alle de store internasjonale nyhetsbyråene som Reuters, AFP, AP og DPA er til stede. I tillegg kommer medier fra Spania, Nederland og Sverige til Skien.

Overføres til Oslo

Rettssaken vil også i år bli overført til en rettssal i Oslo, denne gangen i Borgarting lagmannsrett. I rettssal K21 er det i overkant satt av 60 plasser til presse og publikum.

Publikum som vil sikre seg en plass i salen, må hente adgangskort dagen før i resepsjonen til lagmannsretten. Nærmere informasjon om publikumsadgang vil legges ut på lagmannsrettens hjemmeside.

Trolig vil det være mest interesse for å følge saken torsdag, når Breivik selv skal forklare seg. Det er satt av tre timer til hans forklaring.

Ba pressen gå i seg selv

Tingrettsdommens konklusjon om at Breivik er utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengsel, vakte oppsikt både i Norge og i utlandet.

Britiske Daily Mail skrev at «Massemorder VINNER søksmål etter å ha hevdet at menneskerettighetene hans ble krenket fordi han måtte spise den samme maten to dager på rad», mens Washington Post skrev at «norske myndigheter har brutt menneskerettighetene til massemorderen ved å holde ham isolert på en avdeling der han disponerer tre celler for seg selv. Der kan han også spille dataspill, se på TV og trene».

Daværende generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, uttalte at reaksjonene på dommen ga pressen grunn til å gå i seg selv.

– Det er ikke noen tvil om at folk fikk med seg hvilken middag Breivik klagde på. Kanskje mer enn isolasjonsskadene. Når dommen nå er overraskende, kan man spørre seg om man tok den tilstrekkelig alvorlig, uttalte hun til NRK.

Bakgrunn

Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

* Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

* Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

* Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.

*Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter 10. januar i Skien fengsel.

* Det er satt av seks dager til rettssaken. 

Artikkeltags