Merkar du høge straumrekningar? Slik kan det halde seg ei stund

Av

Fekk du dyr straumrekning sist, og håpar på snarleg betring? Det er i så fall lite trøyst å få hjå SFE sine kraftanalytikarar.