Næringsforumene på Nordmøre og i Molde tar felles krafttak

Næringsforumene på Nordmøre og i Molde har fått nok av beslutningsvegring i Statnett.