Av GEIR ARNE KIPPERNES

Kirkens Sosialtjeneste har fått 2,5 millioner over statsbudsjettet for å starte opp med et prosjekt som skal gi ungdommer et helhetlig tilbud med bolig, arbeid og meningsfull fritid på Svanviken i Eide. Fra før er det interkommunalt dagsenter og arbeidstreningsbedrift på eiendommen.

Penger på bordet

Håpet er at fem tiltaksplasser skal komme på plass, men penger må på bordet. Det var nettopp hvordan økonomien skal sikres i prosjektet som var tema da statssekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet i går møtte representanter for Kirkens Sosialtjeneste, Helse Nordmøre og Romsdal, Eide kommune og Nav Møre og Romsdal.

– Alt som foregår på Svanviken og prosjektet er i hjertet av Nav-reformen. Brukeren skal stå i sentrum og slippe å løpe fra kontor til kontor. Jeg registrerer helhetstanken og samarbeidet mellom kommune, Helse Nordmøre og Romsdal og Nav. Dette virker lovende. Jeg kan imidlertid ikke forskuttere penger over statsbudsjettet, sier Harsvik.

Er låst

Innen 2009 skal det etableres et Nav-kontor i alle kommuner. Assisterende fylkesdirektør Rolf M. Lossius tror det på sikt kan åpne seg muligheter for penger.

– Dette er et godt prosjekt som gir et helhetlig døgnbasert tilbud. Nav er mest interessert i det som skjer mellom klokken 8 og 16, men prosjektet er helt i tråd med vår intensjon. Vi har vært involvert i Svanviken de siste to årene og ser for oss at det kan bli aktuelt å kjøpe slike tjenester i fremtiden. Men per i dag har vi ikke ledige tiltaksplasser. Vår situasjon er låst dersom vi skal holde oss til det vi er pålagt, sier Lossius.

Prosjektmidler over statsbudsjettet kan bli redningen for prosjektet.

– Søknadsfristen går ut 1. november. Jeg lover å sjekke ut hvilke muligheter som finnes, sier Harsvik.

Spisse tilbudet

Psykolog Arvid Solli i Helse Nordmøre og Romsdal deltok også på møtet.

– Jeg anbefaler at dere konkretiserer hvem prosjektet skal rettes inn mot.. Vi har sansen for prosjektet, men ber dere fortsette arbeidet og spisse det faglige tilbudet, sier Solli.

– Det er mye å ta tak i. Det faglige tilbudet er noe vi skal jobbe for å videreutvikle, sier Ebbe Ugelstad, koordinator på Svanviken.

– Dette har vært et innmari positivt møte. Det er gledelig å høre at vi er i Navs satsingsområde og at de ser muligheter, om ikke akkurat nå. Vi hadde ikke ventet at statssekretæren kom med penger, men vi venter at han tar saken videre og at vi forhåpentligvis får prosjektmidler, sier Ugelstad.