Beslutningen ble gjort i styret i Avinor AS torsdag. Avtalepart lokalt blir selskapet Rullebaneutvidelse AS. Vedtaket forutsetter godkjenning fra Samferdselsdepartementet.

Rullebaneutvidelsen ved Kristiansund lufthavn, Kvernberget har vært en viktig næringspolitisk og samferdselspolitisk sak i regionen helt siden ideen ble lansert for flere år tilbake.

Kristiansund kommune, Kvernberget vekst og flere andre aktører fra lokalt næringsliv, presenterte sine ideer for Avinor AS i forbindelse med arbeidet med lufthavnens reguleringsplan.

Senere er det arbeidet for å finansiere utvidelsen. Selskapet Rullebaneutvidelse AS er et resultat av dette initiativet.

Sikkerhetsområder

Utvidelsen av rullebanen vil bli gjennomført som en integrert del av prosjekt sikkerhetsområder og lysanlegg. Dette er et prosjekt som gjennomføres for å tilfredsstille nye krav til sikkerhetsområder rundt rullebanen, opplyser lufthavnsjef Ole Kristian Pettersen i en pressemelding.

Forlenges mot øst

Utvidelsen av rullebanen vil i sin helhet skje mot øst. Det forventes anleggstart første halvår 2009 med ferdigstillelse andre halvår 2011.

Forlengelsen av rullebanen vil medføre et masseuttak på ca. 2,3 millioner kubikkmeter anbragte masser.

Areal til utvidelse

600.000 kubikkmeter av disse massene er nødvendige for baneforlengelsen.

Massene vil hovedsakelig hentes fra området nord og nordøst for dagens infrastruktur.

Dermed legges det til rette for fremtidig ny infrastruktur i dette området slik den nylig godkjente lufthavnplanen beskriver.