Klager igjen på gasskraftverk

Uenighet om mobile gasskraftverk på Aukra.

Uenighet om mobile gasskraftverk på Aukra.

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Bytte av olje- og energiminister har gitt Naturvernforbundet et nytt grunnlag for å klage på konsesjonen Statnett har fått til å sette opp et mobilt gasskraftverk på Aukra.

DEL

– Vi klager nå denne saken inn til Olje- og energidepartementet for å gi nybakt olje- og energiminister Åslaug Haga en mulighet til å vise at hun mener alvor i klimapolitikken, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

Også i juli klaget Naturvernforbundet mobile gasskraftverk inn til departementet, da gjaldt det Tjeldbergodden. Klager på mobile gasskraftverk

De mener at mobile gasskraftverk er klimabomber, og skriver at gasskraftverket på Aukra vil ved full drift gi utslipp av inntil 367 000 tonn CO2 i året, dette tilsvarer de årlige utslippene fra 150 000 personbiler.

Norges Naturvernforbundet er også kritiske til at Statnett ønsker å bedre kraftforsyningssituasjonen i Midt-Norge ved bruk av dyre, forurensende og midlertidige tiltak.

Tidlig i september fikk Statnett "Ja" til gasskraftverk på Nyhamna

Heller energisparing

Naturvernforbundet utfordrer i sin klage derfor Åslaug Haga til å ta stilling til en rekke energisparetiltak i Midt-Norge som vil gi minst like god forsyningssikkerhet som mobile gasskraftverk, og som samtidig vil bidra til å redusere Norges klimagassutslipp.

Konkret foreslår Naturvernforbundet i klagen derfor økt satsing på energisparing i husholdninger, næring, kommuner og industri, i tillegg til satsing på bioenergi og opprusting av vannkraft i Midt-Norge.

– Hagas forgjenger, Odd Roger Enoksen, viste aldri vilje til å utrede miljømessig bedre løsninger på forsyningssituasjonen i Midt-Norge. Hagas behandling av klagen vil derfor bli en prøvestein på om hennes uttalelser om en klimasatsing er mer enn tomme ord, skriver Naturvernforbudet i pressemeldingen.

Artikkeltags