Møre og Romsdal ble matjordversting

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, sier at «dette raserer ned livsgrunnlaget vårt».

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, sier at «dette raserer ned livsgrunnlaget vårt». Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at fylket omdisponerte 734 dekar dyrket mark til formål som vei og bolig i 2017.

DEL

– Dette er pinlig, kommenterer Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag.

Han viser til Statistisk sentralbyrås duggfriske tall som nylig ble presentert. Statistikken forteller at på nasjonalt nivå ble det totalt omdisponert 4.025 dekar dyrket mark til andre formål enn landbruk i fjor, og viser at Møre og Romsdal omdisponerte 734 dekar dyrket mark til formål som vei og bolig i 2017. Hvilket skyver fylket helt opp i toppen på det som Møre og Romsdal Bondelag omtaler som «verstinglista».

– I Møre og Romsdal har fylkestinget vedtatt mål om maks omregulering av 200 dekar matjord per år. Kun tre prosent av Norges fastland er matjord. Raserer vi den raserer vi ned livsgrunnlaget vårt, bokstavelig talt, melder Mikkelsen i en pressemelding datert 15. juni.

Sterkere virkemidler

Videre heter det i pressemeldingen at Mikkelsen håper dette blir «en vekker for fylket og kommuner». Dertil understrekes det at dette viser hvorfor «det trengs et sterkere nasjonalt, juridisk vern av matjorda»..

Mikkelsen refererer til at Stortinget har beordret regjeringen om å komme med en oppdatert jordvernstrategi til høsten hvor man må vurdere sterkere virkemidler.

– Stortinget har krevd at regjeringa i høst styrker verktøykassa for å få et bedre vern av norsk matjord, dette arbeidet må fortsette med full styrke. Norges Bondelag krever blant annet et sterkere juridisk vern av matjorda gjennom en innstramming av jordloven, avslutter fylkesleder Oddvar Mikkelsen.

Verstinglista over omdisponering av dyrket mark til andre formål enn landbruk i 2017 er:

Møre og Romsdal, 734 dekar

Sør Trøndelag, 672 dekar

Akershus og Oslo, 541 dekar

Artikkeltags