Møre og Romsdal ligger på 5. plass i Norge i lederlønninger. Fylkets ledere tjener i snitt 693 900 kroner i året.

Mens en mellomleder i Sogn og Fjordane i snitt tjener 690 500 kroner før skatt, kan kolleger i Møre og Romsdal glede seg over en snittlønn på 693 900 kroner. I Sør-Trøndelag ligger lederlønnen på 667 500 kroner.

Det viser Norsk Ledelsesbarometer 2016, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Over 3100 mellomledere deltok i undersøkelsen.

– Det handler i stor grad om hvilken bransje du arbeider i. Lønningsposen er størst i fylker med mange arbeidsplasser i olje-, gass- og rederinæringen. Tar vi vekk olje, gass og rederi fra regnestykket, halveres forskjellen mellom topp og bunn, forklarer AFI-forsker Eivind Falkum.

Kraftig lønnsbyks

Etter to år med lav oljepris gjør nå norske lederlønninger et kraftig byks for å ta igjen det tapte. Det kommer fram i Norsk Ledelsesbarometer 2016. I snitt tjener en norsk mellomleder 689 200 kroner, en lønnsvekst på 10,4 prosent fra året før.

– Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom 2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektor og ringvirkningene dette fikk i andre næringer. Dermed er det ikke så overraskende at lønningene nå har steget en del, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Han påpeker at en mellomlederlønn i snitt ligger 30 prosent over den norske gjennomsnittslønnen. – Dette reflekterer tillegg for ubekvem arbeidstid, bosted langt fra hjemmet og lignende. Grunnlønnen uten tilleggene er forholdsvis lav, understreker Brekke.

Lav lønn i vekstbedrifter

Mens en gjennomsnittlig lederlønn i olje-, gass- og rederisektor ligger på 914 900 kroner, må barnehageledere nøye seg med 573 300 kroner i årslønn før skatt. En leder i en vekst- eller attføringsbedrift får til sammenligning 470 400 kroner, og har dermed den tvilsomme æren av å jobbe i bransjen med de laveste lederlønningene.

Også arbeidsplassens størrelse påvirker lønnsnivået. Mellomledere i virksomheter med over 2000 ansatte tjener i snitt 813 670 kroner. Lavest lønn får de som jobber på steder med mellom 10 og 19 ansatte; 577 980 kroner.

Så mye tjener ledere per fylke:

1. Rogaland – 817 300

2. Oslo – 740 500

3. Hordaland 729 300

4. Vest-Agder – 705 200

5. Møre og Romsdal – 693 900

6. Sogn og Fjordane – 690 500

7. Akershus – 671 500

8. Sør-Trøndelag – 667 500

9. Nord-Trøndelag – 637 800

10. Vestfold – 632 100

11. Telemark – 603 600

12. Finnmark – 601 500

13. Troms – 601 400

14. Buskerud – 590 700

15. Nordland – 585 500

16. Aust-Agder – 584 600

17. Østfold – 581 300

18. Hedmark – 546 400

19. Oppland – 505 800

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2016 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne.)

Om Norsk Ledelsesbarometer:

  • Norsk Ledelsesbarometer 2016 er en rapport som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av organisasjonen Lederne.
  • Ledelsesbarometeret er gjennomført for åttende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.

Om Lederne:

  • Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
  • Lederne er organisasjonen for over 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
  • Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Kilde: Lederne