- Vi har lagt vekt på å rekruttere en leder som har solid kompetanse på helseområdet og samtidig kan bidra til å sikre god økonomistyring. Det er nødvendige forutsetninger for å kunne videreutvikle spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge i årene framover, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF.

Utvikle samhandlingen

I en pressemelding påpeker han at det bl.a. må satses mer på å utvikle samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Thoresen har ifølge Almlid dokumentert både kunnskaper og evner på alle disse områdene.

- Jeg er svært tilfreds med at han har sagt seg villig til å ta på seg ansvaret med å sikre befolkningen i Midt-Norge et godt og likeverdig behandlingstilbud i tida som kommer, uttaler Almlid.

Delphi Consulting har bistått et rekrutteringsutvalg som ble oppnevnt av styret for Helse Midt-Norge RHF i arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør.

Åpen og bred prosess

Det er søkt etter kandidater over hele landet og Thoresen har kvalifisert seg i konkurranse med andre kandidater i en åpen og bred prosess.

- Jeg er ydmyk i forhold til oppgaven. Vi bygger og har investeringsplaner for milliardbeløp i sykehus samtidig som vi trapper opp og moderniserer det psykiske helsevernet og rusbehandlingen i Midt-Norge. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å gi et bedre tjenestetilbud, men det vil også kreve at vi er dyktige til å prioritere riktig. Innbyggerne i Midt-Norge skal føle trygghet for at de vil bli tatt godt vare på og få god behandling når de har behov for det, sier den nyansatte administrerende direktør Jan Eirik Thoresen.

Allsidig bakgrunn

Jan Eirik K. Thoresen er 55 år og fra Trondheim. Han er lege og kirurg med mage/tarm som sitt spesialfelt og han har mastergrad i Helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo.

Han tiltrådte som medisinsk sjef for RiT2000 i 1999 og ble rekruttert som fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF ved helsereformens start i 2002. I 2005 ble han i tillegg viseadministrerende direktør i det regionale helseforetaket.

I perioden har han også i perioder vært konstituert som administrerende direktør ved St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. Han har vært konstituert som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF siden januar 2007.