«Hvite Seil gir klare resultater»

Av
Artikkelen er over 17 år gammel

Gjennom arbeidet i Hvite Seil, har han forsøkt å vise at det går an å tenke nytt og annerledes når det gjelder behandling av narkomane. Birger Schroll mener resultatene er tydelige.

DEL
For en tid tilbake fortalte Tidens Krav om 12 narkomane i Kristiansund og Aure som har kjempet seg tilbake til livet ved hjelp av aksjeselskapet Hvite Seil.

Vi fikk deres egne historier og erfaringer fra prosjektet.

Som lege og primus motor, mener Birger Schroll at han er i stand til å dokumentere stor samfunnsøkonomisk effekt av dette arbeidet.

Krever handling
- Kriminaliteten har falt. Heroinmiljøet er stort sett brutt ned, og sist, men ikke minst, de narkomane har et mye bedre liv enn før vi startet, påpeker Schroll.

Han mener nå at dette må gi utslag i form av praktisk handling fra de som egentlig er ansvarlige, og som i siste instans kommer til å betale når ting går skjevt for pasientene i Hvite Seil.

- Sosialkontoret må gå inn med hjelp til økonomistyring for den enkelte pasient i Hvite Seil. Vi har mange bevis for hvor galt det kan gå uten styring på egen økonomi, jobb og forbruksbevissthet.

- Dette forventes av oss i samfunnet, men er et emne vi ikke får noe utdannelse i gjennom livet, sier Schroll.

Økonomisk selvforsvar
Gjennom Hvite Seil får pasientene det Schroll velger å kalle et økonomisk selvforsvarskurs. Det vil si at de lærer å takle dagliglivets økonomi.

Han mener pasientene på Hvite Seil Kjøpstad er et bevis på verdien av dette økonomiske nettverket som må bygges opp.

- Gruppen begynner nå å fungere som et familielignende nettverk. Medlemmene tar mer vare på hverandre, og drar de svake med videre i en positiv prosess der pasienten selv har et eierskap til sin livsprosess, forklarer Schroll.

Han peker også på at samarbeidet med sosialkontoret er blitt betraktelig bedre. Flere av medlemmene i gruppen gir tilbakemeldinger om god dialog mellom klient og saksbehandler, noe Schroll mener er en forutsetning.

Politiets funksjon
Kristiansund har vært den tyngst belastede byen i landet når det gjelder rusmisbruk. Birger Schroll mener politiet er den instansen som virkelig går til handling når det trengs.

- Vi ser store muligheter i å bygge opp et framtidig samarbeid med politiet. Det har vært en åpen og god dialog i forhold til enkelte pasienter, noe vi setter stor pris på.

- Alle pasientene i Hvite Seil har en kriminell fortid. Derfor sier det mye om vilje og motivasjon i gruppen at de fleste nå har levd på sosialt livsopphold (3672 kroner) minus medisin (930 kroner). Dette vil si at pasientene i flere måneder har levd for 2700 kroner i måneden, uten å falle tilbake til kriminalitet, påpeker Schroll.

Han mener politiet i stadig større grad blir involvert i psykososial problematikk, og nærmest er et handlingsverktøy for nær sagt alle andre etater og institusjoner.

- Alle begår feil, men i forhold til samfunnsproblemenes omfang og komplekse karakter, mener jeg politiet gjør en skikkelig god jobb, mener Schroll.

Medisiner
Som lege behandler han de tidligere narkomane med medisiner, i samråd med kommuneoverlegen i Kristiansund.

- Bruk av medisin som et aktivt terapeutisk verktøy i en blandingsproblematikk av psykososiale og somatiske lidelser, er i vårt samfunn kontroversielt, og sterkt preget av følelsesmessige kapringer.

- Dette fører til irrasjonell politikk og behandling, mener Schroll.

Men dette har han hele tiden vært bevisst på, og har diskutert temaet i forskjellige fora. Nettopp for å få større grad av samhørighet mellom moral og etikk i lovgrunnlag, legeløfte og forskrifter om medisinhåndtering.

- Motsetningen mellom lovenes moralske og etiske intensjoner, og det byråkratiske forskriftssystem er allment utbredt. Denne motsetningen virker handlingslammende, sykdomsfremkallende og urettferdig, mener Schroll.

Mange roller
Driften av Hvite Seil er for tiden fullstendig avhengig av hans funksjon som lege.

For at prosjektet ikke skal kjøre i grøfta, kreves det at han er tilgjengelig for pasientene stort sett døgnet rundt.

Dette medfører stort ansvar og tung arbeidsbyrde for et menneske alene.

For å unngå å brenne seg ut, har han nå engasjert flere personer med stor kompetanse i Hvite Seil.

- Disse skal etter hvert ta over enkelte administrative roller, slik at jeg kan konsentrere meg rundt den terapeutiske delen av legearbeidet, forklarer Schroll.

Han håper nå at samfunnet skal se at dette ikke bare er en ny metode, men også en billig og effektiv måte å behandle rusmisbrukere på.

- Gjennom Hvite Seil har pasientene selv overtatt ansvaret for en ellers så overbelastet helsesektor. Med støtte fra ansvarlige etater, vil dette fungere svært bra, sier Schroll, og ønsker samtidig næringslivet velkommen til å bidra med oppdrag, verktøy eller andre ting til Hvite Seil.

- Interesserte virksomheter er velkommen til å tegne en eller flere aksjer i Hvite Seil for å støtte opp omkring arbeidet, som etter vår mening medfører store besparelser for især butikkene i Kristiansund.

Artikkeltags