Hensikten med treningen i 2013 er å forbedre det lokale HV-områdets operative evne for å kunne løse pålagte oppdrag samt øke den generelle evne til beredskap.

Nordmøre HV-område 11202 vil derfor i år trene på grunnleggende soldatferdigheter for å kunne være en troverdig ressurs for å møte samfunnets krav. Treningen avsluttes med en feltdel som går fra onsdag 24.april til torsdag 25. april. Da kan det bli liv og røre i det offentlige rom der publikum ferdes.

Og selv om det er snakk om en øvelse, kan det bli realistisk nok når soldater i uniform og våpen inntar Ske, Røtet og Kvanne onsdag ettermiddag, hele den kvelden og natt til torsdag i neste uke.

Et av scenariene vil være at det skal gjennomføres en inn-/utskipning via Industrikaia i Surnadal. Denne transporten er tenkt å gå via Kvanne fergekai. Heimevernet vil i perioder sikre både Industrikaia og fergekaia, inkludert ferga. Det vil også være noe overvåking og kontroll langs veiaksen mellom kaiene.

Det skal også øves på en tenkt trussel mot Surnadal kommunehus hvor Heimevernet vil støtte politiet i sikring av kommunehuset og nærområdet rundt.

Det legges opp til at Heimevernets øvelse vil berøre publikum i minst mulig grad. Det er tatt ut egne markører som skal stå for eventuelle utfordringer eller konfrontasjoner. Det bes likevel om at alle følger anvisningene fra Heimevernets vaktpersonell.

Det vil også kunne bli bruk av løsammunisjon i området rundt Angråmyra skytebane og Industrikaia. Skarpskyting vil kun foregå på Angråmyra skytebane i Surnadal hvor det samtlige dager kan bli gjennomført nærstridsskyting utenfor normale standplasser og målområder. Ved skyting heises det rødt flagg på skytebanen.