– Omsorgssvikt, vold og overgrep er et stort samfunnsproblem

Av

Laila Andersen Nøsen er nå konstituert leder ved Bøtunet avlastning i institusjon for barn og unge med funksjonshemning i Fræna kommune.