Hundreårsjubileum for Nålsundskanalen

Av
Artikkelen er over 18 år gammel

Nålsundkanalen, som splitter Aspøya fra resten av Tingvoll kommune, er 100 år. Og søndag var det markering av jubileet.

DEL
Nålsundkanalen er et godt eksempel på hvor mye transportårene på Nordmøre har forandret seg de siste hundre årene. På tampen av det 20. århundre var fortsatt sjøen den aller viktigste og mest brukte måten å komme seg fram på. Og Nålsundkanalen var et stort samferdselsprosjekt for sin tid, med store ringvirkninger for ferdselen mellom byen og bygdene innenfor.

Til alle tider har kystfolk dratt båtene sine over den tynne landtungen som skiller Aspøya og resten av Tingvoll. Denne lille ferden over land var både tryggere og raskere enn å seile eller ro rundt hele halvøya. Funn tyder på at båter ble dratt over landstykket i vikingtiden, og mot slutten av 1800-tallet var ruten så mye i bruk at det var satt opp faste dra-plank, som gårdene i omegnen hadde ansvaret for å holde ved like.

I 1901 ble det imidlertid slutt på dette. Da stod kanalen endelig ferdig, etter mange år med planer og graving.

Feiring

Søndag ble 100-årsjubileet behørig feiret. Flere hundre mennesker samlet seg ved den ærverdige gamle kanalen i det flotte været. Folk koset seg med mat og drikkevarer, og fulgte med på aktivitetene.

Straumsnes Utrorslag hadde tatt med geitbåt og hest for å vise hvordan båtene kom seg over land her før i tiden. Med rå muskel- og hestekraft ble geitbåten dratt over treplank til den andre siden.
Ordfører Kristin Sørheim i Tingvoll var til stede, og overrakte medaljer til arrangørene, ungdomslaget Odin, Straumsnes museumslag og Straumsnes Utrorslag.

Museumskonservator Odd W. Williamsen holdt en appell om frivillig kulturvern, og ga honnør til arrangørene for en flott jubileumsmarkering.

Vandring

Siden ble det mer informasjon om historien til dette tidligere knutepunktet for ferdsel på Nordmøre. Små foredrag om geitbåter, historien til stedet, og til slutt en kulturhistorisk vandring i naustområdet på Nålsund, med sjøhus, laksvorper og gravrøyser.

I anledning 100-årsfeiringen har det blitt laget et eget jubileumsskriv som forteller om historien til kanalen. Heftet kan kjøpes av Straumsnes museumslag.

Straumsnes Utrorslag har lagt ned mye arbeid i å reparere brua over Nålsundkanalen i anledning jubileet. De har skiftet veidekke, reparert gelender og prøvd å reparere mekanismen som åpner og lukker brua for større båter.

Artikkeltags