Hemmelig sykehusmøte på Gardermoen

Nestleder Petter Bjørdal i Helse Møre og Romsdal samtaler med ansattrepresentant Kaspara Tørlen foran dagens styremøte på Gardermoen. Få minutter senere ble TK satt på gangen.

Nestleder Petter Bjørdal i Helse Møre og Romsdal samtaler med ansattrepresentant Kaspara Tørlen foran dagens styremøte på Gardermoen. Få minutter senere ble TK satt på gangen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Styrene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal samlet i lukket møte.

DEL

Styrene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal møttes kl. 16.00 i dag på et hotell på Gardermoen for å diskutere hvordan de skal gripe an den betente sykehussaken. Møtet har vært forsøkt hemmeligholdt, og Tidens Krav er eneste mediehus til stede.

Da vi i formiddag gjorde det klart for Helse Midt-Norge at vi aktet å dekke møtet som et hvilket som helst styremøte, fikk vi klar beskjed om at det ville være lukket for offentligheten.

- Det er ikke innkalt til noe styremøte. Vi har et saksforberedende møte der de to styrene er invitert, er forklaringen fra kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær Arne Jensen, som er en av pressens eksperter på offentlighetsspørsmål, humrer når han får høre begrunnelsen.

- Et møte der styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge er innkalt, er og blir et styremøte, uavhengig av om det bare skal gis en orientering, gjøres et forberedende arbeid eller fattes et vedtak, sier han.

Unntaksbestemmelser

Etter helseforetaksloven skal styremøter være åpne. Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan møter lukkes for behandling av enkeltsaker. Lukkingen må være forenlig med prinsippene i offentlighetslovens unntaksbestemmelser. Vurderingen av om møtet eller deler av møtet skal foregå for lukkede dører, skal gjøres på møtetidspunktet.

- Helseforetakene har ikke har de samme bestemmelsene som for eksempel kommunene om offentliggjøring av innkalling til møter, men å holde hemmelige møter er jo helt i strid med bestemmelsene i helseforetaksloven. Hvis åpne møter skal ha noen som helst mening, må tid og sted offentliggjøres, slik at folk får muligheten til å følge dem, påpeker Jensen.

Kommunikasjonssjef Tor Harald Haukås sier det ikke er innkalt til noe styremøte, men at begge styrene er "invitert" til et forberedende møte.

- Referansene til helseforetaksloven er dermed ikke relevante. Det skal ikke fattes vedtak. Det foreligger ikke saksframlegg. Styrene skal inn i en beslutningsprosess, og møtet er å anse som en forberedelse til dette. Dette møtet er å betrakte som et arbeidsmøte, og innsyn vil gi et kvalifisert misvisende bilde på nåværende stadium. Et slikt misvisende bilde vurderes å være til skade for samfunnsmessige hensyn, skriver Haukås i en epost.

- Vurderingen vår er gjort i samråd med jurist og beslutning om å lukke møtet er tatt av de to aktuelle styrelederne i fellesskap for å avklare premissene for møtet i forkant, legger han til.

- Hva er det som skal skje på dette møtet, styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge?

- Etter 14 dager som nye styreleder har jeg sett et behov for å samle disse styrene til et seminar for at vi skal være sikker på at vi har et felles blikk og felles oppfatning av den prosessen som har vært og den beslutningsprosessen vi skal inn i i forbindelse med et tomtevalg. Og så har vi behov for en felles forståelse av de økonomiske utfordringene som er i Møre og Romsdal.

- Hvorfor er det nødvendig å holde møtet hemmelig?

- Det er vel ikke noe mer hemmelig enn at vi har holdt det som et seminar og som et lukket møte, som vi har anledning til i forbindelse med saksforberedende saker.

- Hvilke hensyn er det du vektlegger når du lukker et slikt møte?

- Nei, vi har anledning til det! Med erfaringen jeg har fra store virksomheter tidligere så tror jeg det er viktig at vi kan samle oss i et lukket møte for å ha en slik runde. Det ville vært oppsiktsvekkende om jeg ikke tok initiativet til en slik sak når jeg nå har det overordnede ansvaret i Helse Midt-Norge for at dette blir en god prosess.

Ser ikke problemstillingen

- Ville det ikke vært ryddigere å innkalle til et slikt møte i full offentlighet og samtidig gjøre omgivelsene oppmerksom på at det er et møte man påberoper seg en hjemmel for å lukke?

- Jeg ser ikke den problemstillingen i det hele tatt. Dette har vi anledning til å gjøre etter foretakslovgivningen, å samle styrene til en slik diskusjon, sier Strand.

Han avviser at styrene vil bruke møtet til å gå inn i argumentasjon for den enkelte lokalisering.

- Nei, nå skal vi se på prosessene. Hvert enkelt styre vil selvsagt diskutere de tunge argumentene som vil komme opp etter hvert, men nå er det viktig at vi har et felles ståsted for den totale prosessen.

- Både Helse Midt-Norges og Helse Møre og Romsdals har klart uttalte ambisjoner om en transparent sykehusprosess som er egnet til å skape tillit i befolkningen. Vi ender ikke nå med at alle diskusjoner tas på kammerset, og så kommer man til styrerommet i desember kun for å foreta voteringen?

- Jeg har stor respekt for det du er opptatt av, som er åpenhet rundt disse store spørsmålene, men jeg synes jo det er en sak som har stor åpenhet og som har stor diskusjon. For oss er det om å gjøre å håndtere dette på best mulig måte slik at alle syn blir ivaretatt og at vi er sikker på at når vi endelig tar en beslutning, så har vi fundert den så godt som mulig. Jeg synes allerede det er stor åpenhet om det, og det skal vi ta vare på, sier Strand.

Møtes avsluttes kl. 21.00.

Saken oppdateres

Artikkeltags