Sykehjem på Nordmøre får kritikk: – Konsekvensen er i verste fall uforsvarlig helsehjelp

Etter et to dagers tilsyn ved et sykehjem på Nordmøre, har Fylkesmannen avdekket for dårlig føring av pasientjournalene.