- Vi trenger ny og bedre kunnskap i helsetjenesten i framtida, og vi trenger å ta i bruk ny teknologi! Det regionale senteret for helseinnovasjon og samhandling i Kristiansund kan bidra til det.

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgskomiteen mener et helseinnovasjonssenter i Kristiansund er rett måte å møte framtidens helseutfordringer på.