Signerte kontrakt om ny pasientjournal: – Dette er en stor dag

Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge.

Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge. Foto:

Helseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk denne uken kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge.

DEL

Utgangspunktet for prosjektet var at Helse Midt-Norge trenger ny pasientjournal i sine sykehus, opplyser Helse Midt-Norge i en pressemelding.

– Nøkkelpersonell rekrutteres nå både i sykehus og kommuner for å delta i arbeidet med oppsett av løsningen. En rekke beslutninger skal tas om hvordan verktøyet skal settes opp for å gi best mulig støtte til kliniske arbeidsprosesser, og her skal representanter for de ulike fagfeltene inn for å samarbeide med leverandøren om oppsett (konfigurasjon) av løsningen, skriver Helse Midt-Norge i pressemeldingen.

Mandag 1. april starter prøveprosjektet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helseplattformen AS er et heleid datterselskap av Helse Midt-Norge. Det er lagt til rette for flere eiere etter hvert som kommunene i regionen beslutter å ta journalløsningen i bruk.

1,2 milliarder

Ifølge pressemeldingen er kontraktsverdien for anskaffelsen på 1,2 milliarder kroner, og omfatter lisenser, tjenestekjøp og ti års vedlikehold.

– En stor dag, skriver administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge i pressemeldingen, og skriver videre at han ser fram til samarbeidet om å bygge opp en best mulig løsning for helsepersonell og pasienter de neste to årene i samarbeid med leverandøren.

Dette er nytteeffekten som Helseplattformen skal skape for virksomhetene og helsetjenesten i Midt-Norge, ifølge Helse Midt-Norge:

 • Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader
 • Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis
 • Enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp
 • Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Bedre data- og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon
 • Økt effektivitet og bedre ressursbruk
 • Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid i daglig drift
 • Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger
 • Tilfredsstille nasjonale krav og standarder
 • Innbyggerne i Midt-Norge skal gis mulighet til å bo lengre i egen bolig
 • Redusert behov for offentlig tjenesteyting ved at tjenester som tilbys gjennom generiske forløp ivaretar en helhetlig funksjonsvurdering

Problemer med samme system i Danmark

Tidligere i år omtalte NRK at det samme elektroniske journalsystemet som skal innføres i vår helseregion, allerede har støtt på problemer i Danmark. Der har systemet gitt pasienter feil dose medisin og blir beskrevet som vanskelig å bruke.

Epic Systems Corporation svarte da NRK at medisinfeilene skyldtes mangel på samsvar i kodene mellom det danske medisinregisteret og Epics system og at denne feilen nå er rettet. Selskapet forsikrer at de samme feilene ikke vil oppstå i Norge.

– Disse problemene skyldes forhold som er spesielle for Danmark, skrev Sumit Rana, en av toppsjefene i Epic, i en epost til NRK i februar.

Artikkeltags