Se opptak av styremøtet i HMR: Utsatte sammenslåing av fødeavdelingene

Artikkelen er over 1 år gammel

Sendingen fra styremøtet i Helse Møre og Romsdal.

DEL

Klokken 10 onsdag møttes styret i Helse Møre og Romsdal til møte i Ålesund. På sakslisten sto blant annet saken om utsettelse av fødesammenslåingen i Kristiansund og Molde.

På tidsmerket 02:59:40 i videovinduet kan du se bunadsgeriljaleder Anja Solviks tale til styret i Helse Møre og Romsdal, etter at fødevedtaket ble fattet.

Møtet var ferdig rundt klokken 14.20 onsdag, 40 minutter før planlagt tid.

Start opptaket av sendingen ved å klikke i videovinduet over. Direktesendingen ble produsert av NRK, og vises med tillatelse.

Vedtok utsettelse

Helse Møre og Romsdal utsetter sammenslåing av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund.

Tidsplanen for utsettelsen er foreløpig usikker. Styret vil vurdere å komme med en ny plan på neste møte som er i juni.

Det ble også vedtatt at grunnlaget for en samlet funksjonsplan mellom sykehusene skal utredes. Samtidig skal Helse Møre og Romsdal gjennomgå faktagrunnlaget for fødesammenslåingen på nytt. Bakgrunnen for dette er at det er kommet alvorlige påstander om feil fra miljøer ved sykehuset i Kristiansund, opplyste konstituert administrerende direktør Nils Kvernmo i helseforetaket.

Les mer her:

Forslaget

Helsestatsråd Bent Høie varslet tirsdag at han ville vurdere å gripe inn hvis styret fattet et vedtak han mente ikke var riktig. Dette var forslaget slik det forelå fra konstituert toppsjef Nils Kvernmo før onsdagens styremøte i HMR:

1. Styret sluttar seg til utsetting av samanslåing av fødeavdelingane i Kristiansund og Molde.

2. Styret ber adm. dir. om å kome tilbake med ei styresak som gir ei nærare konkretisering av samanslåingsprosessen, som heng saman med ei samla organisasjonsutviklingsretning mot SNR og ei samla oppgåve- og funksjonsdeling.

3. Styret tek adm. dir. sin gjennomgang av ulike forhold og innspel som har kome i etterkant av styrevedtaket 27.03.2019 til vitande.

Stinn brakke: Ordførerne Milly Bente Nørsett og Lilly Gunn Nyheim leter etter et sted å sitte for å følge styremøtet, mens Kjell Neergaard sikret seg plass ved miksepulten til NRK.

Stinn brakke: Ordførerne Milly Bente Nørsett og Lilly Gunn Nyheim leter etter et sted å sitte for å følge styremøtet, mens Kjell Neergaard sikret seg plass ved miksepulten til NRK. Foto:

Tidsplan for styremøtet

Møtet starter med fire orienteringssaker, før det blir referatsaker. Her vil det bli gjennomgang av brev som har kommet til styret, blant annet i etterkant av vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund.

Lunsj er satt til klokken 11.30, før styret skal gå løs på selve sakslisten fra klokken 12.

Her er dagsorden for styret, med anslåtte tidspunkter:

10:00 Sak 32/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.

10:05 Sak 33/19 Orienteringssaker 

  • Orientering frå konstituert administrerande direktør
  • Forbetringshistorie
  • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
  • Status på dei ulike omstillingsprosjekta

11:25 Sak 34/19 Referatsaker (utan saksframlegg)

  • Protokoll frå HMN RHF 25.04.2019
  • Protokoll frå AMU-møte 13.05.2019
  • Protokoll frå Brukarutvalsmøte 13.05.2019
  • Brev til styret – sjå eiga liste

Brev til styret: 1. Protokoll frå styremøte i Helse Midt-Norge 25.04.2019 2. Protokoll frå AMU 13.05.2019 (ettersendast før styremøtet) 3. Protokoll frå Brukarutvalet i HMR 13.05.2019 (ettersendast før styremøtet) 4. Brev frå Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal 5. Uttale frå Eide formannskap 6. Brev frå Møre og Romsdal Parkinsonforening 7. Brev frå Pensjonistforbundet 8. Brev frå tillitsvalte ved Kristiansund sjukehus 9. Brev frå Pasient- og brukerombod i Møre og Romsdal 10. Klage frå ordførarar på Nordmøre m/ 4 vedlegg 11. Klage frå gravide innbyggarar på Nordmøre 12. Brev frå Sissel A. O. Hareide m/ vedlegg 13. Uttale frå Ørskog kommune 14. E-post frå Frank Øien v/ Nordic House.

11:30 Lunsj

12:00 Sak 35/19 Statusrapport mars 2019 – kvalitet, økonomi, aktivitet

12:30 Sak 36/19 Utsetting av fødesamanslåinga i Kristiansund og Molde

13:00 Sak 37/19 Langtidsbudsjett HMR 2020-2030

13:30 Beinstrekk

13:45 Sak 37/19 fortsetter

14:15 Sak 38/19 Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Møre og Romsdal HF

14:45 Sak 39/19 Godkjenning av protokoll 05/19 frå telefonmøte 29. april 2019

Godkjenning av protokoll 06/19 frå styremøte 15. mai 2019

15:00 Møteslutt

Artikkeltags