Responstid for ambulanse til Stortinget

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeiderpartiet vedtok å nedfelle krav om responstid for ambulanse på sitt landsmøte. Det kan dermed bli flertall for forslaget i Stortinget.

DEL

Senest i fjor høst fremmet Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti et forslag om å forskriftsfeste krav om responstid. Forslaget ble ikke vedtatt og per i dag er det ikke nasjonale krav til responstid for ambulansetjenesten.

I et brev ber generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag partiene om gå sammen med Arbeiderpartiet, og sikre at responstiden for ambulanser vedtas i Stortinget.

Ifølge de veiledende responstidene, som ble vedtatt i 2000, skal ambulansen være fremme innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendt strøk i 90 prosent av hendelsene.

– Ingen av fylkene oppnår de veiledende responstidene som er satt for ambulansen, skriver generalsekretæren i brevet.

Kvalitetsindikatoren viser samtidig at det er variasjoner mellom fylkene når det kommer til responstid.

Artikkeltags