Nær dobbelt så mange barn født under transport i fjor

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

196 barn ble født under transport i fjor. Det er nesten dobbelt så mange som året før og det høyeste antallet på åtte år, viser nye tall.

Hvert år blir rundt 400 barn født i ambulanser, privatbiler, taxier eller hjemme. I fjor ble 176 barn født uplanlagt hjemme, 196 under transport og 22 barn på annet, ukjent sted, ifølge ferske tall fra Medisinsk fødselsregister.

Når det gjelder fødsler under transport har disse økt betydelig fra 103 barn i 2015 til 196 barn i 2016. Tallet er det høyeste siden 2009, da 202 barn ble født under transport, og det høyeste siden 2005 hvis man ser på antall transportfødsler per 1.000 fødsler.

Tallene for de siste fem årene viser at Sogn og Fjordane er det fylket som har desidert flest transportfødsler per 1.000 fødte barn (11,8 fødsler per 1.000 i fjor), og at Sør-Trøndelag (8,6 fødsler per 1.000) har hatt den største økningen de siste fem årene.

Gjennomsnittet for hele landet var i fjor 3,3 fødsler under transport per 1.000 fødsler. Troms var det eneste fylke som ikke hadde noen fødsler under transport i 2016.

Stipendiat Björn Gunnarsson i Stiftelsen Norsk Luftambulanse har forsket på fødsler utenfor sykehus. Gunnarsson mener hovedårsaken til de høye tallene er sentraliseringen av fødeomsorgen.

– For om lag 40 år siden var det om lag 160 fødeinstitusjoner i Norge. I dag er det 45. Det er ofte lang reisevei mellom hjem og fødeinstitusjon, og risikoen for å føde før man rekker til fødeinstitusjon er derfor større, sier han til Aftenposten.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned og viser til at nyfødt- og mødredødeligheten er svært lav og har vært synkende.

Artikkeltags