Tre vil bli fagdirektør i Helse Møre og Romsdal

Det har meldt seg tre søkere til den utlyste stillingen som fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.

DEL

En av søkerne (mann) ønsker ikke navnet sitt offentliggjort. De to andre søkerne er Åse Hagen Morsund (52) og Torstein Hole (61).

Morsund er i dag avdelingssjef i Molde, mens Hole er klinikksjef i Ålesund, men har vært konstituert i stillingen som fagdirektør etter at Jo-Åsmund Lund gikk av med umiddelbar virkning i mai i år.

Lund tiltrådte stillingen som fagdirektør i 2017. Han begrunnet avgangen med en totalvurdering av situasjonen med hensyn til egen helse og familie og helseforetaket.

Artikkeltags