Gikk 3,6 millioner i minus i sommermånedene

Ledergruppen skal gå gjennom forslag til omstillingstiltak den 20. august.

Ledergruppen skal gå gjennom forslag til omstillingstiltak den 20. august.

DEL

«Resultatet for sommeren blei som forventa i Helse Møre og Romsdal med eit negativt avvik på minus 2,8 mill. kroner for juni og minus 0,8 mill. kroner for juli. Årsprognosen er minus 88,2 mill. kroner og er uendra frå førre rapportering», skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Ifølge konstituert administrerende direktør, Nils Kvernmo, viser ikke resultatet de store avvikene på samlet vis.

– Vi ser at den underliggende driften er utfordrende. På kort sikt vil det være for krevende å komme ned på et driftsnivå, som gjør at vi greier resultatkravet for 2019, som er minus 32,2 millioner kroner, sier Kvernmo og legger til at de jobber med flere tiltak for å få redusert kostnadene i drifta.

Redusere kostnad

Da Kvernmo ble konstituert adm. direktør for helseforetaket, fikk han i oppdrag å redusere kostnadsnivået tilsvarende 130 utbetalte årsverk. I sommer har alle sju klinikker, i tillegg til sentral stad, arbeidet med å konkretisere tiltak for å redusere kostnadene i avdelingene sine, står det i pressemeldingen.

Arbeidet med omstillingstiltak

I første runde har Kvernmo fått i oppdrag å redusere kostnadsnivået tilsvarande 130 utbetalte årsverk. I løpet av juni og juli har alle dei sju klinikkane i tillegg til sentral stab arbeidd med å konkretisere tiltak for å redusere kostandar innafor si einig.

Disse tiltakene skal ledergruppen gå gjennom den 20. august.

Det er planlagt flere møter utover høsten, mellom Kvernmo og de tillitsvalgte. Etter planen skal ledergruppen godkjenne forslag til årsverkreduksjon den 11. september.

Økonomisk effekt

I pressemeldingen står det at det forventes økonomisk effekt for noen av tiltakene, allerede fra september og oktober.

«Om tiltaka får effekt frå oktober er kostnadsreduksjonen berekna til om lag 20 mill. kroner i 2019 og 85 mill. kroner i heilårseffekt. Styret i Helse Møre og Romsdal får ei orientering i styremøtet 25. september om korleis kostnadsreduksjonen er tenkt gjennomført», skriver helseforetaket.

Artikkeltags