Må spare nye 67 millioner neste år

Selv om helseforetaket kommer i mål med den pålagte innsparingen for 2019, venter en ny utfordring på 67,8 millioner kroner i 2020.