Vil døpe om DMS-et

– Dagens distriktsmedisinske sentre er på 3.000-5.000 kvadratmeter. Vi skal fylle 20.000. Det finnes ikke maken i Norge, og da burde prosjektet fortjene et annet og spenstigere navn, mener prosjektleder Joakim Varvin.