Slik rammer helsekuttene på Nordmøre

Helse Møre og Romsdal har så langt identifisert kuttiltak med en helårseffekt på drøyt 63 millioner kroner i 2020. Avhengig av hvordan man regner skal minst 14,8 millioner tas i Kristiansund og Aure.