Eksperter anbefaler 5-døgnsdrift ved DMS i Kristiansund

Ortopedene i Kristiansund sørget i fjor for 160 millioner i pasientinntekter til helseforetaket. Nå mener en arbeidsgruppe at det bør videreføres en femdøgnspost i det planlagte DMS-et.