Foreslår å legge ned Aure rehab: – Forhåndsbestemt, raser tillitsvalgte

Arbeidsgruppe foreslår å samle all spesialisert rehabilitering i Ålesund. De ansatte i Aure slakter beslutningsprosessen som forhåndsbestemt på et ikke-faglig grunnlag.