Helseforetaket regner med større underskudd

Helse Møre og Romsdal budsjettert med et underskudd på 44 millioner, men regner nå med å gå 80 millioner i minus i 2019.