Ekstraordinært styremøte om personalsak

Styreleder Ingve Theodorsen og nestleder May-Helen Molvær Grimstad diskuterer ordlyd med fagdirektør Torstein Hole (med ryggen til).

Styreleder Ingve Theodorsen og nestleder May-Helen Molvær Grimstad diskuterer ordlyd med fagdirektør Torstein Hole (med ryggen til).

Artikkelen er over 1 år gammel

Styret i Helse Møre og Romsdal har kun personalansvar overfor administrerende direktør.

DEL

«Sak unnateke offentlighet» er sakstittelen på dagens lukkede telefonstyremøte i Helse Møre og Romsdal. Ved starten av møtet kl. 12.00 ba styreleder Ingve Theodorsen om at styremøtet ble lukket av hensyn til unntaksbestemmelsen i helseforetakslovens § 26a, 2. ledd: Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret vedta å behandle en sak for lukkede dører. Som begrunnelse ble oppgitt personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

Etter at styret ga sin tilslutning til dette, ble styremedlemmene bedt om å ringe inn på nytt med en annen pin-kode.

Foruten styret er administrerende direktør Espen Remme og brukerutvalget representert i møtet.

Endringer i ledelsen?

At det innkalles til styremøte på så kort varsel, og under så hemmelige omstendigheter, kan tyde på at det er en akutt sak som styret må informeres om først.

Når innholdet i tillegg hemmeligholdes av hensyn til personvernet, spekuleres det i om det i løpet av helgen er tatt beslutninger som innebærer endringer i ledelsen av foretaket. Klinikksjef Henrik Erdal har både fått en varslingssak og mistillit fra de ansatte i Kristiansund på nakken, etter sin saksframstilling av den betente fødesaken for styret. Espen Remme er den øverste ansvarlige for denne utredningen og har stilt seg bak klinikksjefen.

Styret har kun personalansvar overfor administrerende direktør.

Neppe varslingssak

Også helseforetakene er pliktige til å forhåndsinformere om hvilke saker som skal behandles og med hvilken hjemmel man vil begjære saken ført for lukkede dører. Da styret i Helse Midt-Norge nylig behandlet en varslingssak, var dette oppgitt som sakstittel i saksinnkallingen og med hvilken hjemmel man ville behandle saken for lukkede dører, men ingen av delene ble oppgitt i innkallingen til telefonmøtet i Helse Møre og Romsdal.

Tidens Krav har vært i kontakt med helseforetakets kommunikasjonsavdeling etter at NRK Møre og Romsdal meldte om styremøtet. De viser bare til saksinnkallingen.

Etter hva TK forstår er det planlagt en nærmere offentliggjøring i ettermiddag.

Saken oppdateres

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken