11 millioner kroner til avgåtte direktører

Bare siden 2013 har avgåtte direktører kostet Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge minst 11 millioner kroner i etterlønn og sluttvederlag.