Vil legge ned en fødeavdeling med middels god kvalitet

Klinikksjef Henrik Erdal innrømmet at fødeavdelingene både i Kristiansund og Molde leverer rundt middels kvalitet og at ingen scorer uforsvarlig lavt på noen kvalitetsindikator.

Artikkeltags