Vedgår å ha feilinformert styret

Klinikksjef Henrik Erdal innrømmer nå at styret ble feilinformert da han påsto at det hadde vært flere årlige stengninger ved fødeavdelingene i Kristiansund og Molde som følge av personalmangel.