Styret trosset fagforeningene - vil gå i gang med nedbemanning

Fagforeningene i Helse Møre og Romsdal ba toppsjefen trekke saken om kutt tilsvarende 130 årsverk, men styreflertallet var ikke enig.