Må stenge fødeavdelingene vekselvis

Fødeavdelingene blir vekselvis stengt.

Fødeavdelingene blir vekselvis stengt.

Bemanningssituasjonen ved fødeavdelingene i Kristiansund og Molde er nå så vanskelig at helseforetaket har besluttet å stenge dem vekselvis for å sikre forsvarlig drift.

DEL

Fram til nyttår vil begge avdelingene være åpne for fødende på ukedager, men fire helger vil Kristiansund og Molde veksle på å tilby fødselshjelp.

– I høst har vi opplevd økende utfordringer med bemanningen ved fødeavdelingene både i Kristiansund og i Molde. Ansatte opplever en stor belastning med merarbeid, overtid og utstrakt bruk av eksterne vikarer, noe som kan få negative konsekvenser for pasienttilbudet, sier Elisabeth Siebke, konst. klinikksjef i klinikk for kvinner, barn og ungdom.

I mai i år vedtok Styret i Helse Møre og Romsdal å utsette tidspunktet for ei fødesammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Ei ny sak med forslag om tidspunkt for ei fødesammenslåing vil komme til styret første halvår av 2020.

– Utsettelsen av saken har vært krevende for oss. For å bedre bemanningssituasjonen ved de to fødeavdelingene har det vært lyst ut stillinger både i Kristiansund og Molde, men avdelinga har dessverre ikke lyktes godt nok med rekrutteringa, sier Siebke.

Førstkommande helg, fra fredag kl. 18.00 til mandag kl. 08.00 vil fødeavdelinga i Kristiansund ha ansvar for fødselshjelptilbudet for fødende i Nordmøre og Romsdal. Fødeavdelingen i Molde vil ikke ta imot fødende, men vi tilby barselomsorg som normalt.

Fram til nyttår vil avdelingane veksle på å ha ansvaret for fødselshjelptilbodet i helgene, slik

UkeKristiansundMolde
46ÅpenHelgestengt, men åpen for barselomsorg
47Helgestengt, men åpen for barselomsorgÅpen
48ÅpenÅpen
49ÅpenÅpen
50ÅpenÅpen
51Stengt 20.-27.12, men åpen for barselomsorgÅpen
52ÅpenStengt 27.12-3.1, men åpen for barselomsorg


Bemanning av avdelingene

Begge fødeavdelingene vil ha bemanning i helgene og vil ha gynekolog i vaktberedskap som normalt. Avdelingen som har helgestengt for fødende vil være bemannet med ei jordmor og ein barnepleier hele døgnet. Ordningen innebærer ikke at ansette blir pålagt å ta vakter ved det andre sykehuset, men de kan få forskjøvet sin arbeidshelg for å sikre forsvarlig bemanning.

– I helgene vil gravide få tilbud om både ø-hjelpskontroller og trivselskontroller både i Kristiansund og Molde, men fødende vil få hjelp ved avdelingen som har åpent. Barselkvinner vil få mulighet til å flytte til sitt lokalsykehus etter eget ønske, sier Siebke.

Avdelingsledelsen vil gjøre en ny vurdering av driftssituasjonen og behovet for tiltak etter nyttår.


Artikkeltags