Klinikksjefen sendte ut video av seg selv i pysjen til nedleggingstruede Aure-ansatte

Ansatte ved det foreslått nedlagte Aure rehabiliteringssenter mottok en video av klinikksjefen turnende i pysjen, med oppfordring om å leve kreativt og «ha det meir gøy».