– Får ikke nordmøringene slag, eller er det heller slik at de ikke får rehabilitering?

Nordmøre og Romsdal har 45 prosent av befolkningen i fylket, men tilbys bare 17 prosent av plassene for kompleks rehabilitering. Legges Aure rehabiliteringssenter ned, har ikke befolkningen i nordfylket lenger tilbud om likeverdige tjenester.