Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal retter kritikk mot Helse Midt-Norge

Krever at sjukehuset på Hjelset blir mindre.