Massivt medietrykk på helseforetaket

I et normalår er helseforetakene i Helse Midt-Norge gjenstand for knapt 10.000 nyhetsartikler. Etter fire måneder av 2019 er man allerede oppe i 6.468 artikler.