Helse Midt strammer inn på økonomistyringen

Styret Helse Midt-Norge forlanger realistiske planer for investeringsnivået i helseforetakene. Det kan ramme milliardplanene om utbedringer av Ålesund sjukehus.