HV-11 bevares - inntil videre

HV-11 skal opprettholdes - i alle fall inntil videre.

HV-11 skal opprettholdes - i alle fall inntil videre. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tirsdag ble det endelig enighet om forsvarsbudsjettet for 2017. Det innebærer blant annet at HV-11 på Setnesmoen opprettoldes.

DEL

I alle fall inntil videre.

Inntil landmaktsstudien, som skal gjennomføres i 2017, konkluderer med en helhetlig distriktsstruktur.

Uklart om millioner

Nå er det imidlertid lagt et visst antall millioner på bordet for 2017, for å opprettholde aktiviteten, og så vil framtida vise om HV-11 vil bestå for all framtid.

Nøyaktig hvor mange millioner som skal gå til HV-11/Setnesmoen synes for øvrig noe uklart. Regjeringspartiene opererer i en pressemelding med 10 millioner kroner. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre skriver 15 millioner i sin.

Sistnevnte konkluderer for øvrig med at Arbeiderpartiet er tilfreds med at det er kommet til.

- Våre hovedkrav har vært mer penger på budsjettet for å sikre flere ressurser til hær og heimevern, styrket forsvarsevne i Nord-Norge og at regningen for å styrke Forsvaret ikke blir skjøvet ut i tid. Dette har vi fått gjennomslag for, sier Støre.

Kritisk Grande

Regjeringspartiene sikret flertall for langtidsplanen for Forsvaret med Arbeiderpartiet, og fikk også budsjettstøtte fra KrF og Venstre. Men sentrumspartiene står på utsiden av enigheten.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun er grunnleggende uenig i forsvarsavtalen som Stortingets tre største partier nå banker gjennom.

– Det handler om at vi står langt fra Regjeringen og Ap i de strategiske valgene for fremtidens forsvar. Venstre mener Hæren og Heimevernet må spille en langt viktigere rolle enn regjeringen har lagt opp til, og Ap har sluttet seg til, sier hun.

Venstre-lederen sier sentrumspartiene vil legge fram en alternativ langtidsplan underveis i komitébehandlingen.

Andøya legges ned

At Andøya flystasjon legges ned og at det dermed ikke blir en delt løsning med Evenes, opprører Grande.

– Tallgrunnlaget fra regjeringen har vært altfor dårlig til å ta en potensielt kritisk avgjørelse om å legge ned basen på Andøya. Likevel går de tre største partiene sammen om å avvikle Andøya, sier Venstre-lederen.

Hun avviser at kampen om Andøya er tapt.

– Det engasjementet vi har sett på og rundt Andøya må for all del opprettholdes. Det er flere år til arbeidet med nedleggelse skal settes i gang, og det skal avholdes et valg i mellomtiden, poengterer hun.

390 millioner

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om å tilføre Forsvaret 300 millioner kroner i friske midler og gjøre interne omdisponeringer på 90 millioner i neste års forsvarsbudsjett. Arbeiderpartiet er også enig i denne rammen.

De ekstra pengene går blant annet til å opprettholde Kystjegerkommandoen i Harstad og til å styrke Hæren og Heimevernet, særlig i Troms og Finnmark.

– Langtidsplanen for Forsvaret innebærer et historisk økonomisk løft for forsvarssektoren, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Høyre understreker også at forslaget til forsvarsbudsjett for 2017 la opp til en økning på 1,9 milliarder kroner totalt.

Korpsene består

Enigheten mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene betyr også at alle Forsvarets fem musikkorps består.

– Vi er godt fornøyd med gjennomslag for å styrke hær og heimevern, videreføre Kystjegerkommandoen og alle forsvarets fem musikkorps, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Det har også vært viktig for KrF å sikre fortsatt drift av HV11 og Sjøheimevernet i Nord-Norge i 2017, legger han til.

Også Frp er fornøyd med at den «samlede kapasiteten i nord bygges opp».

– Anskaffelse av nytt og moderne utstyr krever store ressurser. Vi er glade for at vi får på plass dette, samtidig som vi bevarer Kystjegerkommandoen og styrker Hæren og Heimevernet, korps og Sjøforsvar, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.

Sp ikke fornøyde

Parlamentatisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, er på sin side ikke fornøyd.

- Jeg er skuffet over at vi ikke får en bred enighet om forsvarspolitikken, og at vi nå  får en langtidsplan som svikter hæren og heimevernet. Dette var en plan vi ikke kan være med på, sier Arnstad.

I tillegg til at Senterpartiet ikke er fornøyd med innsatsen når det gjelder landforsvaret, mener partiet det er uansvarlig av de tre partiene å legge ned flystasjonen på Andøya.

- Vi ønsket en delt løsning mellom Andøya og Evenes, men dette var det ikke noe gehør for hos verken regjeringen eller Arbeiderpartiet. Nå blir Andøya flystasjon lagt ned, og det basert på en kostnadsberegning vi ikke vet om er riktig, fortsetter Senterpartipolitikeren i en pressemelding.

Senterpartiet mener femtiden til Forsvaret som helhet ikke er avklart, og at det ligger an til omkamper i de kommende årene. Bakgrunnen for det er at hæren og heimevernets fremtid nå blir avgjort i den varslede landmaktstudien.

- For oss var det viktig å legge noen rammer for landmaktstudien som kan sikre en trygghet for framtidas hær og heimevern. Det fikk vi ikke gjennomslag for, men dette blir tatt opp igjen når studien foreligger.  De andre partiene kan da forvente et senterparti som vil stille krav til at hæren og heimevernet blir styrket, sier Marit Arnstad, som mener budsjettenigheten som foreligger om Forsvaret i neste års statsbudsjett i realiteten vil øke usikkerheten ettersom den bare skyver på nedleggelser og bevilgninger.

Artikkeltags