Lukta av levende landbruk i Heim

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Landbruket utgjør en viktig del av næringslivet i Heim. I Senterpartiet sitt valgprogram, står det at vi vil styrke primærnæringene, drive aktivt jordvern, håndheve driveplikt og være en god tilrettelegger for alt næringsliv i kommunen. Vi er avhengig av å holde jorda i hevd. Det ser ut som det haster.

Landbrukspolitikken blir styrt fra regjering og storting. Men vi lokalpolitikere, med forankring i politiske parti, har mulighet til i fellesskap å være med på påvirke utviklingen for at det sikres gode rammevilkår for bærekraftig matproduksjon på norske ressurser, slik at landbruk fortsatt kan være ei viktig næring i Heim og at vi er med på en nasjonal dugnad for å bevare matjorda.

Av Norges areal er 3 % dyrka jord. Norske bønder produserer om lag 40 % av den maten vi spiser. I 2018 var det tørke og sjølforsyningsgraden sank til ca. 30 %. Det er et nasjonalt politisk mål å øke sjølforsyningsgraden.

FNs matvareorganisasjon (FAO) sier det er nødvendig å øke verdens matvareproduksjon med opptil 70 % innen 2050. Samtidig sier FNs klimapanel at avlingene vil reduseres med 2 % hvert tiår pga. klimaendring.

Dette påvirker oss alle. Vi trenger all den jorda vi har til framtidig matproduksjon og matvaresikkerhet, også i Heim. Og vi trenger aktive og dyktige bønder som vil forvalte og produsere.

Så la oss i fellesskap ta avgjørelser som fortsatt styrker primærnæringene.

En stemme på Heim Senterparti er et skritt i riktig retning.

Artikkeltags